لبخند خداوند

خداوند=لبخند+من

بزرگترین چیزها دیده نمیشوند چون در چشم محدود نمیشوند.به دست نمیآیند چون دست قادر به نگهداری آن نیست.ملک شخصی نیستند زیرا هیچ شخصی توان چنین مالکیتی را ندارد.بزرگترین ها آزاد هستند و ریشه در نامحدود دارندلکن مروارید نایاب شایسته ی غواص اقیانوس پیماست

                                                                 ایلیا میم

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام خرداد 1387ساعت 19:17  توسط فریاد رس  | 

 

زندگی حواسش را جمع میکند تا ببیند تو چه دوست داری تا دقیقاً همان را از تو بگیرد.

 

 

                                                        شکسپیر

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 22:10  توسط فریاد رس  |